×
Email Address

fruitchaska@gmail.com

Phone

+91 8297292111

+91 8297282111

Office

103 , B2R, Disha Sanskruti, Itkheda, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra 431001

Mfg Site

Dipika Enterprises Chikalthana MIDC Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra 431001

Keep In Touch